مناسبترین وآسان ترین راهی که تاکنون صورت گرفته ، استفاده کردن ازمواد شیمیایی می باشد که مخلوط شیمیایی برروی کاغذ دیواری اسپری می شود وبه جدا شدن راحتترکاغذ دیواری کمک خواهد کرد.

اینکه ازچه مواد و شیوه ای برای کندن کاغذ دیواری استفاده کنید به نوع کاغذ دیواری شما بستگی دارد. برخی ازکاغذ دیواری ها بدون استفاده ازمواد خاص به راحتی از دیوارکنده می شوند ، درصورتی که بعضی دیگر از کاغذ دیواری ها به محلولهای مخصوص کندن کاغذ دیواری نیازمند هستند. استفاده از بخارشوی آنطورکه به نظرمی آید مناسب نخواهد بود. زیرا ممکن است موجب سوختگی پوست دست شود. به همین خاطراستفاده از بخارشوی تنها به افرادی که تجربه آنرا دارند توصیه می شود.به جای بخارشوی ، محلول شیمیایی پیشنهاد شده که با آب ترکیب می شود. این محلول ماده چسبنده پشت کاغذ دیواری را حل می کند و کار را برای کندن کاغذ دیواری از روی دیوار آسان می کند. ابتدا لوازم مورد نیاز را آماده کنید وآماده سازی های ضروری را انجام دهید. لوازم مورد نیاز عبارت اند از یک یا دوکارد پهن ، یک نردبام یا چهار پایه بلند ، ابزاراندازه گیری ویک آبپاش کشاورزی به یک صفحه ی پلاستیکی ویا پارچه کهنه وخشک جهت پوشاندن فرشها وموکت ها وکف نیازدارید. کف زمین را بپوشانید وسپس محلول را با آبگرم مخلوط کنید. ازمحلول دیآیاف که درفروشگاههای مکملهای خانگی موجود می باشد استفاده کنید.

در ابتدا قسمتی کوچک از دیوار را امتحان کنید و از پایین کار یا جایی که در دید نیست شروع کنید ، حدود ۵۰ در ۵۰ سانتیمتر. با قراردادن مواد برروی لبه های کاغذ دیواری شما باید جدا کردن کاغذ دیواری را از راست به چپ و از بالا به پایین انجام بدهید. اگرکاغذ دیواری به راحتی پایین نیامد ، محلول را روی آن به طور کامل اسپری کنید واجازه دهید که محلول جذب کاغذ شود. ممکن است که نیازباشد تا این کار را چندین بارتکرار نمایید.