کاغذ دیواری ها در کل به شکل رول هستند و در اندازه های متفاوتی تولید می شوند که عمومی ترین سایز های آن در زیر آمده است.

1.عرض 53 سانتیمتر در 10 متر طول

2.عرض 70 سانتیمتر در 10 متر طول

3.عرض 1 متر در 10 متر طول

4.عرض 106 سانتیمتر در 15 متر طول

5.عرض 68 سانتیمتر در 8.2 متر طول

برای مشخص کردن تعداد رول مورد نیاز خود، ابتدا کروکی فضای خود را بر روی کاغذ رسم و با توجه به آن شروع به اندازه گیری نمایید.

برای اندازه گیری ابتدا ارتفاع دیوار را اندازه بزنید و در گوشه ای یادداشت کنید و سپس عرض دیوار ها را جداگانه اندازه بگیرید و در کنار کرورکی آن در کاغذ یادداشت کنید. دقت داشته باشید که برای دیوارهایی که ارتفاع متفاوت دارند، ارتفاع آنها را هم در کنار عرض آنها یادداشت کنید. برای دیوار هایی که پنجره یا درب یا قفسه یا ... قرار دارد، عرض دیوار زیر و بالای آن و همچنین ارتفاعی که نیاز به کاغذ دیواری دارد را اندازی گیری و یادداشت کنید.

پس از اینکه اندازه ها را یادداشت کردید با توجه به سایز کاغذ انتخابی و روش های زیر، می توانید تعداد رول های مورد نیاز خود را تخمین بزنید. البته این نکته را مد نظر داشته باشید که ممکن است در طول نصب چند رول از کاغذ ها اضافه بماند که شرکت مهر دکو برای جلوگیری از ضرر شما مصرف کننده عزیز، در صورت باز نکردن روکش رول ها، آنها را از شما می پذیرد و می توانید آنها را مرجوع کنید.

روش محاسبه تعداد رول :

برای محاسبه تعداد رول ها ابتدا سایز کاغذ دیواری خود را مشخص کنید سپس با توجه به سایز، از طریق روابط زیر تعداد را بدست بیاورید.

کاغذدیواری با عرض 53 سانتیمتر و طول 10 متر:

زمانی که ارتفاع کمتر از 2.3 متر باشد: ** تعداد رول = عرض دیوار (به متر) تقسیم بر 2.1  **

زمانی که ارتفاع بیشتر از 2.3 متر باشد: ** تعداد رول = عرض دیوار (به متر) تقسیم بر 1.5  ** 

کاغذدیواری با عرض 70 سانتیمتر و طول 10 متر:

زمانی که ارتفاع کمتر از 2.3 متر باشد: ** تعداد رول = عرض دیوار (به متر) تقسیم بر 2.8  **

زمانی که ارتفاع بیشتر از 2.3 متر باشد: ** تعداد رول = عرض دیوار (به متر) تقسیم بر 2.1  **

 کاغذدیواری با عرض 1 متر و طول 10 متر:

زمانی که ارتفاع کمتر از 2.3 متر باشد: ** تعداد رول = عرض دیوار (به متر) تقسیم بر 4  **

زمانی که ارتفاع بیشتر از 2.3 متر باشد: ** تعداد رول = عرض دیوار (به متر) تقسیم بر 3  ** 

کاغذدیواری با عرض 106 سانتیمتر و طول 15 متر:

زمانی که ارتفاع کمتر از 2.35 متر باشد: ** تعداد رول = عرض دیوار (به متر) تقسیم بر 6.3  **

زمانی که ارتفاع بین 2.35 و 2.8 متر باشد: ** تعداد رول = عرض دیوار (به متر) تقسیم بر 5.3  **

زمانی که ارتفاع بیشتر از 2.8 متر باشد: ** تعداد رول = عرض دیوار (به متر) تقسیم بر 4.2  **

کاغذدیواری با عرض 68 سانتیمتر و طول 8.2 متر:

زمانی که ارتفاع کمتر از 2.45 متر باشد: ** تعداد رول = عرض دیوار (به متر) تقسیم بر 2.04  **

زمانی که ارتفاع بیشتر از 2.45 متر باشد: ** تعداد رول = عرض دیوار (به متر) تقسیم بر 1.36  ** 

 

نکته مهم : درصورتیکه عدد شما اعشاری به دست آمد، عدد را به بالا رند نمایید.